BonziBUDDY

BonziBUDDY Perisian ini menyediakan ejen perisian pada skrin yang direka untuk membantu pengguna melayari internet dengan menggunakan teknologi ejen Microsoft. BonziBUDDY, kadangkala dieja Bonzi Buddy, Bonzibuddy, BonziBuddy, atau BONZIBuddy. BonziBUDDY,...