Notatnik++ v6.1.3

Notepad++ to darmowy edytor kodu źródłowego, który obsługuje kilka języków programowania działających w środowisku MS Windows. Obsługiwane języki notepad ++ to: C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, Javascript, RC, makefile, nfo, doxygen, ini file, batch file, ASP, VB/VBS, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, Unix Shell Script, Fortran, NSIS i Flash action script.

Główne funkcje Notatnika++ to: wyróżnianie składni i składanie składni składni, system definiowania języka użytkownika, wyszukiwanie wyrażeń regularnych, obsługa WYSIWYG, obsługa Unicode, obsługa pełnego przeciągania i upuszczania, wyróżnianie nawiasów klamrowych i wcięcia, 2 zmiany i zsynchronizowany widok tego samego dokumentu.

Notatnik++ jest oparty na składniku edycyjnym Scintilla są napisane w języku C++ z czystym api win32 i STL, jest na licencji GPL.

Hasil gambar untuk Notatnik++ v6.1.3

Pobierz Notatnik++ v6.1.3

Pobierz

 

Notatnik HTML obsługuje wyróżnianie składni HTML, XHTML, CSS, PHP, Perl, Java, VBScript, JavaScript, SQL, C#, Ruby, Python, XML.

Dodaj komentarz

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: